Współpraca sądowa w sprawach karnych

w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE (AFSJ): najnowsze wydarzenia i aktualne tematy 2020-2021

Seminar: Europejski nakaz aresztowania i prawa podstawowe

Date: 6-7 października 2020 r
Location: Warszawa
Deadline: 15 Sierpień 2020

Seminarium obejmuje praktyczne szkolenie na poziomie zaawansowanym na temat europejskiego nakazu aresztowania (ENA), ale nie ogranicza się do samego instrumentu analizując jednocześnie jego stosowanie w szerszym kontekście zapewnienia należytej ochrony praw podstawowych.

Dogłębne, zorientowane na praktykę zrozumienie ENA zostanie uzupełnione badaniem zagadnień związanych z prawami podstawowymi wynikających z wydania i wykonania ENA, w szczególności kwestii dotyczących gwarancji proceduralnych i warunków pozbawienia wolności (por. C-404/15 i C- 659/15 PPU Aranyosi i Caldararu i C-220/18 PPU ML).

Szczegółowej analizie zostanie poddany wyrok w sprawie C 182/15 Petruhhin oraz jego wpływ na wnioski państw trzecich o ekstradycję. Na podstawie tego orzeczenia omówione będą powiązania między ENA a Kartą praw podstawowych UE i prawami wynikającymi z obywatelstwa UE.

09.00 Powitanie i wzajemna prezentacja
09.15 Prawa podstawowe i ENA
Prezentacja na temat praw podstawowych w odniesieniu do ENA, Karty praw podstawowych UE i jej zakresu stosowania oraz powiązań z EKPC
10.15 Dyskusja
10.30 Przerwa na kawę
11.00 Gwarancje proceduralne w postępowaniu karnym i ENA
Działania krajowe i europejskie w odpowiedzi na potrzebę wzmocnienia praw proceduralnych w kontekście ENA
12.00 Dyskusja
12.15 Lunch
13.15 Wspólne aspekty praw podstawowych i ENA, ze szczególnym uwzględnieniem warunków pozbawienia wolności
Omówienie krajowych praktyk sądowych po sprawach C-404/15 i C-659/15 PPU Aranyosi i Caldararu i C-220/18 PPU ML oraz jak warunki w więzieniach w wydającym nakaz państwie członkowskim wpływają na procedurę przekazania w ramach ENA
14.15 Dyskusja
14.30 Przerwa na kawę
15.00 Podsumowanie warsztatów / studium przypadku 1
16.45 Procesy in absentia i ENA
Omówienie najnowszego orzecznictwa TSUE (C-270/17 Tupikas, C-271/17 Zdziaszek i C-571/17 Ardic).
17.45 Dyskusja
18.00 Koniec dnia 1-go
09.00 Wybrane problemy dotyczące podstaw do odmowy uznania ENA
Zapewnienia, powrót obywateli w celu odbycia kary po przekazaniu na rozprawę, dożywotnie kary pozbawienia wolności, wewnętrzne postępowanie karne
10.00 Dyskusja
10.15 Przerwa na kawę
10.45 Podsumowanie warsztatów / studium przypadku 2
Gwarancje, powrót obywateli w celu odbycia kary po przekazaniu na rozprawę, dożywotnie kary pozbawienia wolności, wewnętrzne postępowanie karne
12.00 Wnioski państw trzecich o ekstradycję i ENA
Omówienie wyroku w sprawie C 182/15 Petruhhin
13.00 Dyskusja
13.15 Ocena
13.30 KONIEC SEMINARIUM

Zapisz się

Step 1 of 3

Koordynator

Stakeholder

Ten projekt jest finansowany
z unijnego programu
„Sprawiedliwość” (2014–2020)

Partnerzy

„Ta strona internetowa i jej zawartość są tworzone przy wsparciu finansowym Programu Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Witryna i wspomniane treści są wyłączną odpowiedzialnością zespołu wdrażającego projekt i nie mogą w żaden sposób odzwierciedlać poglądów Komisji Europejskiej”