Współpraca sądowa w sprawach karnych

w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE (AFSJ): najnowsze wydarzenia i aktualne tematy 2020-2021

Partnerzy

Partnerstwo zostało utworzone w celu połączenia: a) praktycznego doświadczenia w zarządzaniu finansowanymi przez UE projektami z udziałem wielu partnerów w różnych państwach członkowskich, a także dobrze rozwiniętych sieci z grupami docelowymi oraz b) wiedzy specjalistycznej na temat systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz praw proceduralnych, a także partnerów reprezentujących przekrój jurysdykcji z uwzględnieniem ich zróżnicowanej sytuacji.

EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers (ECJL) posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń prawnych dla różnych grup docelowych. Wykazuje się szczególną aktywnością w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych i ma na swoim koncie wiele przeprowadzonych działań.

8 rue Nicolas Adames, 1114 Luxembourg
Tel: 00352 426 230 – 1 – email: info-lux@eipa.eu
Go to EIPA Luxembourg

Krajowa Szkola Sądownictwa i Prokuratury – KSSIP utworzona w 2009 roku jest jedyną centralną instytucją odpowiedzialną za szkolenie wstępne oraz ustawiczne kadr sądownictwa i prokuratury w Polsce. Dział Współpracy Międzynarodowej KSSIP prowadzi szkolenia zawodowe dla sędziów i prokuratorów na szczeblu międzynarodowym w kontekście dwustronnych i wielostronnych porozumień o współpracy zawartych z instytucjami szkolącymi przedstawicieli zawodów prawniczych w całej Europie.

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Tel.: 0048 81 440 8710 – email: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl
Go to www.kssip.gov.pl

Fair Trials Europe, specjalistyczna organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka, która działa na rzecz ochrony podstawowego prawa człowieka do uczciwego procesu. FTE ma duże doświadczenie w zakresie praw proceduralnych w Europie oraz w zarządzaniu złożonymi projektami obejmującymi wiele krajów i wielu partnerów. Działa również jako koordynator sieci panelu doradców prawnych LEAP skupiającej ekspertów w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i praw człowieka ze wszystkich państw członkowskich UE, którzy będą wnosić bezpośredni wkład w projekt. FTE ma również doskonałe wyniki w zakresie rzecznictwa i podnoszenia świadomości – zarówno wśród decydentów w UE, jak i podmiotów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w całej Europie.

Rue de la Pépinière 10A, 1000 Brussels
Tel. : 0032 2 360 04 71 – email : alex.mik@fairtrials.net
Go to www.fairtrials.org

Consejo General del Poder Judicial – Escuela Judicial to hiszpański ośrodek selekcji i szkolenia sędziów, w tym sędziów pokoju, pod egidą Rady Ogólnej Sądownictwa. Świadczy wysokiej jakości kompleksowe i specjalistyczne szkolenia dla kadr sądownictwa.

Carretera de Vallvidrera a Barcelona, 43-45, 08017 Barcelona
Tel. : 0034 93 406 7300 – email : escuela.judicial@cgpj.es
Go to www.poderjudicial.es

IGO-IFJ , jest niezależnym belgijskim organem federalnym odpowiedzialnym za kształtowanie i wdrażanie integralnej polityki rozwoju i szkoleń dla sędziów pokoju i innych kadr sądownictwa w celu zapewnienia wysokiej jakości w działaniach wymiaru sprawiedliwości

Avenue Louise 54, 1050 Bruxelles
Tel.: +32(0)2 518 49 49
Go to www.igo-ifj.be

Koordynator

Stakeholder

Ten projekt jest finansowany
z unijnego programu
„Sprawiedliwość” (2014–2020)

Partnerzy

„Ta strona internetowa i jej zawartość są tworzone przy wsparciu finansowym Programu Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Witryna i wspomniane treści są wyłączną odpowiedzialnością zespołu wdrażającego projekt i nie mogą w żaden sposób odzwierciedlać poglądów Komisji Europejskiej”