Justitiële samenwerking in strafzaken

binnen de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid van de Europese Unie: recente ontwikkelingen en actuele thema’s 2020-2021

Seminar: Het Europees aanhoudingsbevel en de grondrechten

Datum: 6-7 Oktober 2020
Locatie: Warschau
Deadline: 15 Augustus 2020

Dit seminar omvat een praktische opleiding over de toepassing van het Europees aanhoudingsbevel (EAB) op hoger niveau, maar gaat tegelijkertijd verder dan het specifieke instrument en onderzoekt de toepassing ervan in de bredere context van het waarborgen van een adequate bescherming van de grondrechten.

Deze omstandige en praktijkgerichte analyse van het EAB wordt aangevuld met een onderzoek naar de grondrechtenkwesties die de uitvaardiging en uitvoering van EAB’s met zich meebrengen. Daarbij gaat het in de eerste plaats om vragen in verband met procedurele waarborgen en detentieomstandigheden (cf. C-404/15 en C- 659/15 PPU Aranyosi en Caldaruru en C-220/18 PPU ML).

Verder wordt op een gedetailleerde manier ingegaan op het arrest C 182/15 Petruhhin en de gevolgen ervan voor uitleveringsverzoeken van derde landen. Op basis van het arrest zal het onderlinge verband tussen het EU-Handvest van de grondrechten, het EU-burgerschap en het EAB worden besproken.

09.00 Verwelkoming en kennismaking
09.15 Grondrechten en het EAB
Presentatie over de grondrechtelijke context van het EAB, Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en toepassingsgebied, relevantie van het EHRM
10.15 Discussie
10.30 Koffiepauze
11.00 Procedurele waarborgen in strafprocedures en het EAB
Nationale en Europese reacties om de procedurele rechten omtrent het EAB te verbeteren
12.00 Discussie
12.15 Lunch
13.15 Raakvlakken tussen grondrechten en EAB, met bijzondere aandacht voor detentieomstandigheden
Bespreking van nationale gerechtelijke praktijken na de zaken C-404/15 en C-659/15 PPU Aranyosi en Caldaruru en C-220/18 PPU ML, gevangenisomstandigheden in de uitvaardigende lidstaat die van invloed zijn op de EAB-overleveringsprocedure
14.15 Discussie
14.30 Koffiepauze
15.00 Debriefing van workshop/casestudy 1
16.45 Verstekprocedures en het EAB
Bespreking van recente jurisprudentie van het HvJ-EU (C-270/17 Tupikas, C-271/17 Zdziaszek en C-571/17 Ardic)
17.45 Discussie
18.00 Einde van dag 1
09.00 Specifieke problemen inzake EAB-gronden voor niet-erkenning
Garanties, terugkeer van onderdanen om na overlevering ter berechting hun straf uit te zitten, levenslange gevangenisstraffen, interne strafprocedures
10.00 Discussie
10.15 Koffiepauze
10.45 Debriefing van workshop/casestudy 2
Waarborgen, terugkeer van onderdanen om na overlevering ter berechting hun straf uit te zitten, levenslange gevangenisstraffen, interne strafprocedures
12.00 Uitleveringsverzoeken van derde landen en het EAB
Bespreking van het arrest Petruhhin C 182/15
13.00 Discussie
13.15 Evaluatie
13.30 EINDE SEMINAR

Aanmelden

Step 1 of 3

Coördinator

Stakeholder

Dit project wordt gefinancierd door
het Justitieprogramma van
de Europese Unie (2014-2020)

Partners

“Deze website en de inhoud ervan zijn tot stand gekomen met financiële steun van het programma Justitie van de Europese Unie. De website en de genoemde inhoud zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van het uitvoerende team van het project en kunnen op geen enkele manier worden opgevat als de mening van de Europese Commissie.”