Judicial Cooperation in Criminal Matters

in the European Union’s Area of Freedom, Security and Justice: Recent Developments and Topical Issues 2020/2021

Seminar: Procedurele waarborgen in de EU-wetgeving voor verdachten en beklaagden in strafrechtelijke procedures

Date: 23-24 February 2021
Location: Barcelona

Dit seminar behandelt de recente EU-wetgeving met betrekking tot verbeterde procedurele waarborgen voor verdachte en beklaagde personen, evenals relevante rechtspraak van het HvJ-EU en van het EHRM betreffende de grondrechten. Naast het bespreken van de individuele instrumenten is het belangrijkste thema evenwel om aan te tonen hoe de Europese instrumenten voor wederzijdse erkenning in strafrechtelijke zaken stevig zijn verankerd in een grondrechtelijke context en hoe de Europese procedurele waarborgen in de wetgeving rond strafprocedures de toepassing van zulke instrumenten vergemakkelijken door ervoor te zorgen dat in alle EU-lidstaten een beroep wordt gedaan op dezelfde beschermende minimumnormen.

Dit seminar zal in detail onderzoeken hoe bepalingen uit het Handvest in de secundaire wetgeving van de EU aan bod komen en op die manier de grondrechtelijke waarborgen aanvullen. Met dit doel voor ogen komen de volgende instrumenten aan bod: Richtlijn 2010/64/EU betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures; Richtlijn 2012/13/EU betreffende het recht op informatie in strafprocedures; Richtlijn 2013/48/EU betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel evenals het recht om een derde persoon op de hoogte te laten brengen in geval van vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de periode van vrijheidsbeneming; Richtlijn 2016/343/EU betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn; Richtlijn 2016/800/EU betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure en Richtlijn (EU) 2016/1919 betreffende rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel.

Bijzondere aandacht zal gaan naar die instrumenten van Europese procedurele waarborgen die de uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel bevorderen, door te zorgen voor een harmonisering van de procedurele waarborgen met betrekking tot rechtshulp en rechtsbijstand.

09.00 Verwelkoming en kennismaking
09.15 Bescherming van de grondrechten in de EU in de context van strafprocedures
Handvest van de grondrechten van de EU, omvang en toepasselijkheid, verhouding tussen de EU-wetgeving en het EHRM, beschikbare nationale rechtsmiddelen en toezichtmechanismen op Europees niveau (HvJ-EU en EHRM)
10.15 Discussie
10.30 Koffiepauze
11.00 Toegang tot een advocaat en rechtsbijstand
Neermen vastgelegd in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Richtlijn 2013/48/EU, en vergelijking tussen de wetgeving van de lidstaten en de EU-wetgeving; Vraagstukken met betrekking tot de tenuitvoerlegging: het recht op een advocaat, rechtsbijstand en het Europees aanhoudingsbevel
12.00 Discussie
12.15 Lunch
13.15 Recht op informatie en recht op vertolking en vertaling in strafprocedures
Richtlijn 2012/13/EU en Richtlijn 2010/64/EU, normen vastgelegd in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en vergelijking tussen de wetgeving van de lidstaten en de EU-wetgeving; Vraagstukken met betrekking tot de tenuitvoerlegging: het recht op informatie in EAB-procedures, Europese verklaring van rechten
14.15 Discussie
14.30 Koffiepauze
15.00 Debriefing van workshop/casestudy 1
16.15 Vermoeden van onschuld
Richtlijn (EU) 2016/343, normen vastgelegd in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en vergelijking tussen de wetgeving van de lidstaten en de EU-wetgeving.
17.15 Discussie
17.30 Einde van dag 1
09.00 Recht van verweer inzake kinderen
Richtlijn 2016/800 (EU), normen vastgelegd in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en vergelijking tussen de wetgeving van de lidstaten en de EU-wetgeving
10.00 Discussie
10.15 Koffiepauze
10.45 Debriefing van workshop/casestudy 2
Vraag van ontvankelijkheid van bewijs verkregen in een ander land OF wisselwerking tussen EOB en EAB in onderzoek – wanneer autoriteiten een EAB zouden moeten uitvaardigen in plaats van een EOB
12.00 Herstel in geval van schending van de grondrechten
Beschikbare nationale rechtsmiddelen en toezichtsmechanismen op Europees niveau (EvJ-EU en EHRM)
13.00 Discussie
13.15 Evaluatie
13.30 Einde van de Seminar

Register now!

Step 1 of 3

Coordinator

Stakeholder

This project is funded by
the European Union’s Justice
Programme (2014-2020)

Partners

“This website and its contents are produced with the financial support of the Justice Programme of the European Union. The website and the said contents are the sole responsibility of the project’s implementing team and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.”