Justitiële samenwerking in strafzaken

binnen de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid van de Europese Unie: recente ontwikkelingen en actuele thema’s 2020-2021

Partners

Het partnerschap werd ontwikkeld met het oog op het samenbrengen van: a) Praktische ervaring in het beheer van met EU-fondsen gefinancierde projecten met meerdere partners uit verschillende lidstaten, uitmuntende netwerken van doelgroepen, en b) Expertise in aspecten van strafrechtelijke systemen en procedurele rechten, en partners die de toestand in uiteenlopende jurisdicties vertegenwoordigen.

EIPA Luxemburg – Europees Centrum voor Rechters en Advocaten (European Centre for Judges and Lawyers – ECJL) heeft ruim twintig jaar ervaring in het organiseren van gerechtelijke opleidingen voor verschillende doelgroepen. Het centrum is bijzonder actief op het vlak van justitiële samenwerking in strafrechtzaken en heeft diverse activiteiten op zijn naam staan.

8 rue Nicolas Adames, 1114 Luxembourg
Tel: +352 426 230 302 – email: info-lux@eipa.eu
Go to EIPA Luxembourg

De Nationale School voor de Rechterlijke Macht en het Openbaar Ministerie (Krajowa Szkola Sądownictwa i Prokuratury – KSSIP) werd opgericht in 2009 en is de enige centrale instelling voor initieel en voortgezet onderwijs voor de rechterlijke macht en het openbaar ministerie in Polen. De Afdeling Internationale Samenwerking van de KSSIP biedt rechters en procureurs professionele opleidingen op internationaal niveau aan, dankzij bilaterale en multilaterale samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de bestuursorganen van instellingen voor gerechtelijke opleidingen elders in Europa.

Centrum voor Voortgezet Onderwijs en Internationale Samenwerking
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Tel.: +48 81 440 8710 – email: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl
Go to www.kssip.gov.pl

Fair Trials Europe, is een gespecialiseerde mensenrechtenorganisatie die ijvert voor de bescherming van het fundamenteel recht op een eerlijk proces. FTE heeft een ruime ervaring met procesrecht in Europa en met het leiden van complexe projecten met verschillende lidstaten en partners. Verder coördineert FTE ook het Legal Experts Advisory Panel (LEAP): een netwerk van experts in strafrecht en mensenrechten uit alle lidstaten van de EU, die rechtstreeks tot het project zullen bijdragen. FTE heeft ook een uitstekende staat van dienst wat lobbying en sensibilisering betreft, zowel op het vlak van Europese beleidsmakers als op dat van actoren uit het Europese strafrecht.

Boomkwekerijstraat 10A, 1000 Brussel
Tel. : +32 2 894 99 55 – email : leap@fairtrials.net
Go to www.fairtrials.org

Algemene Raad van de Rechterlijke Macht – School voor het Rechtswezen (Consejo General del Poder Judicial – Escuela Judicial) werd opgericht als selectie- en opleidingscentrum voor rechters en magistraten in Spanje, en voorziet in uitgebreide, gespecialiseerde en hoogwaardige opleidingen voor leden van het gerechtelijk apparaat.

Carretera de Vallvidrera a Barcelona, 43-45, 08017 Barcelona
Tel. : +34 93 406 7300 – email : escuela.judicial@cgpj.es
Go to www.poderjudicial.es

IGO-IFJ (Instituut voor Gerechtelijke Opleiding) is het Belgische onafhankelijke federale orgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwerp en de uitvoering van het integrale ontwikkelings- en opleidingsplan voor magistraten en leden van het gerechtelijk apparaat, met als doel te komen tot een hoog niveau van rechtspleging.

Louizalaan 54, 1050 Brussel
Tel.: +32 2 518 49 49
Go to www.igo-ifj.be

Coördinator

Stakeholder

Dit project wordt gefinancierd door
het Justitieprogramma van
de Europese Unie (2014-2020)

Partners

“Deze website en de inhoud ervan zijn tot stand gekomen met financiële steun van het programma Justitie van de Europese Unie. De website en de genoemde inhoud zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van het uitvoerende team van het project en kunnen op geen enkele manier worden opgevat als de mening van de Europese Commissie.”