Justitiële samenwerking in strafzaken

binnen de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid van de Europese Unie: recente ontwikkelingen en actuele thema’s 2020-2021

Seminar: De kaderbesluiten van de Raad inzake detentie en overbrenging van gevangenen

Datum: 19-20 Oktober 2021
Locatie: Luxemburg

Dit seminar legt zich toe op de kaderbesluiten van de Raad inzake detentie en overbrenging van gevangenen, namelijk de identificatie van Europese normen voor voorlopige hechtenis en detentie op basis van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens evenals de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie van de Europese Unie. Bijzondere aandacht gaat naar manieren waarop een continue en gepaste toepassing kan worden verzekerd van de EU-instrumenten voor wederzijdse erkenning in zaken waarbij bezorgdheid heerst inzake de detentieomstandigheden in een andere EU-lidstaat.

In deze context worden de volgende instrumenten besproken:

  • Kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie;
  • Kaderbesluit 2008/947/JBZ van de Raad inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen met het oog op het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen;
  • Kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad inzake de toepassing, tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis.
09.00 Verwelkoming en kennismaking
09.15 Voorlopige hechtenis en het recht op een eerlijk proces
Presentatie van omvang, toepassing en gebruik van het EOB, identificeren van nationale ervaringen en praktijken
10.15 Discussie
10.30 Koffiepauze
11.00 Detentieomstandigheden
Neermen bepaald door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Richtlijn 2013/48/EU en vergelijking tussen de wetgeving van de lidstaten en de EU-wetgeving; Vraagstukken bij tenuitvoerlegging: recht op een advocaat, rechtsbijstand en het Europees aanhoudingsbevel
12.00 Discussie
12.15 Lunch
13.15 Toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen
Neermen bepaald door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake alternatieve maatregelen, redenen voor onderbenutting, rol van de strafpleiter, Bespreking van 2008/947/JBZ en gerelateerde nationale praktijken
14.15 Discussie
14.30 Koffiepauze
15.00 Workshop – Alternatieven voor detentie
16.15 Debriefing van casestudy
17.15 Discussie
17.30 Evaluatie
18.00 Einde van dag 1
08.20 Bezoek aan het Hof van Justitie van de Europese Unie
13.00 EINDE SEMINAR

Aanmelden

Step 1 of 3

Coördinator

Stakeholder

Dit project wordt gefinancierd door
het Justitieprogramma van
de Europese Unie (2014-2020)

Partners

“Deze website en de inhoud ervan zijn tot stand gekomen met financiële steun van het programma Justitie van de Europese Unie. De website en de genoemde inhoud zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van het uitvoerende team van het project en kunnen op geen enkele manier worden opgevat als de mening van de Europese Commissie.”